Poland

Argentine Tango Poland
Tango in Poland
 

Argentine Tango Poland
Lodz
(pol)

Argentine Tango Poland
milonga.pl (pol)
Warschau

Argentine Tango Poland
Tango Argentino
(pol, eng)

Argentine Tango Poland
TangoKrakow
– Marcin Miszczak
Cracow (Krakow, Cracovia)

Argentine Tango Poland
tango-go.pl
Agnieszka & Grzegorz
Cracow (Krakow, Cracovia)

Argentine Tango Poland
tangoargentino
Gdansk, Gdynia and Sopot
(so called Tricity at Baltic Sea)

Argentine Tango Poland
tango.wroclaw
Wroclaw (Breslau)

Argentine Tango Poland
Tangonalia
Tango en Polonia

Argentine Tango Poland
BM Tango
by Basia Muzyka

Szczecin

Akademia Tanga Argentynskiego

MUSICIANS

Argentine Tango Poland
AlTango orchestra

plays Argentine and world tango music

Argentine Tango Poland
Guardia Nueva